Bouw lage kademuur vordert gestaag, nog drie weken werk

De meesten van u valt het misschien niet zo op dat naast het vele straatwerk momenteel ook naarstig wordt gewerkt aan de lage kade. Dus we zijn maar eens even poolshoogte gaan.

De kademuur is vanaf de Lunet nu klaar tot de trap die ter hoogte van restaurant Loetje wordt geconstueerd. Het lijkt niet eens zo kolossaal, maar volgens de metselaars zijn er in totaal 150.000 gevelstenen verwerkt, net zoveel als er in het gehele gebouw Hezelpoort zijn gemetseld. Het zijn overigens ijzer gevelstenen, middels een procedé waar ijzer aan te pas komt krijgt de gevelsteen zo een mooi gevlamd oppervlak en wordt dit ook een stuk harder. Het mag wat kosten! Hopelijk weerhoudt het de graffiti artiesten om erop los te gaan.
Op diverse plaatsen is een vierkant uitgespaard, waarin het achterliggende beton nog zichtbaar is. Menigeen vroeg zich af wat daar gaat komen. Fopdeuren? Een kunstwerk?

Het worden zitbanken. Naar verluidt van RVS staal met een achterwand die het nu nog zichtbare beton geheel afdekt.

Ter hoogte van Loetje komen twee natuurstenen trappen, in dezelfde uitvoering als de trap die bij De Lunet al is geplaatst. Een trap leidt vanaf Loetje lopend noordwaarts richting De Lunet, de andere zuidwaarts naar de parkeerplaatsen op de lage kade.
Het straatwerk wordt uitgevoerd in kinderkopjes. Aan de kant van het water blijft echter een strook stelcon betonplaten liggen. Dat is jammer, daar moeten we straks misschien maar eens een punt van maken. De randafwerking aan de waterkant blijft zoals die er nu uitziet, dus een roestige ijzeren band. Er komt geen hekwerk.

Over drie weken moet behalve de trap naar de parkeerplaats het werk gereed zijn.