Eindeloos bestratings werk: de irritaties lopen op

De Dokstraat is op 26 maart opengelegd om het riool te herstellen. De bestrating is echter daarna nooit meer hersteld zodat er nog steeds slechts een smalle rijstrook is voor alle verkeer. Auto’s van bewoners van en naar de parkeergarage, fietsers en voetgangers, maar ook bestelbussen van de pakketbezorgers maken allemaal gebruik van de nauwe doorgang. Het veroorzaakt een forse overlast voor de bewoners en zorgt voor gevaarlijke situaties.

Het is nu ruim twee weken verder, tijd voor een telefoontje naar bestratingsbedrijf Van Gelder. De uitvoerder:

“Het riool in de Dokstraat was verzakt en bevatte betonresten. Dat is op 26 maart hersteld. Daarna bleek ook het riool aan de Kraanstraat hersteld te moeten worden. Dat heeft men toen aangepakt. Niet omdat het functioneren van beide riolen om urgentie vroeg, maar wij hebben ook onze planning.  Diezelfde planning schreef voor dat we  nu eerst aan de andere zijde van het complex, ter hoogte van toekomstig restaurant Loetje de bestrating afmaken. Overigens moeten gerepareerde riolen weer geïnspecteerd worden, dat kost ook tijd. Verder verwijs ik naar onze opdrachtgever, ontwikkelingsbedrijf Waalfront.”

Wij hebben hier wel wat kanttekeningen bij: die rioolinspectie heeft volgens ons de dag na herstel reeds plaatsgevonden, toen was er een auto met rioolcamera’s bezig. De bouwput is daarna overigens ook dichtgegooid, dat duidt er vast op dat men tevreden was met het resultaat. En over de planning, natuurlijk moet de openbare ruimte rond Hezelpoort en Kompas afgemaakt worden, maar gezien de verkeersintensiviteit lijkt de Dokstraat toch echt voorrang te hebben. De foto spreekt lijkt ons boekdelen.


Een bewoner van gebouw Kadekraan was gelijktijdig verhaal gaan halen op het kantoor van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront. Na een pittig gesprek over de gevaarlijke situatie wist zij de projectleider te overtuigen de planning om te gooien.

Een dag later kwam er op woensdag 11 april een mailtje overheen.

“Omdat onze werkzaamheden vast zitten aan een chronologische volgorde werken wij deels aan de Dokstraat en deels aan Kaaisjouwerkade/voorzijde Handelskade.
Donderdag 12 april hopen we de werkzaamheden aan de Dokstraat te hervatten.

We hebben getracht het werkterrein netjes af te zetten en de wegen goed begaanbaar te houden door middel van rijplaten. Mijn inziens is dit ook gelukt.

Met vriendelijke groet,

De uitvoerder”

 

 

Een bijzondere planning lijkt wel de specialiteit van Van Gelder. Volg hier de vorderingen aan de bouwput op de Kaapstander ter hoogte van De Gelderlander.