Hoog water

18 december 2017

Het is weer zover, in enkele dagen tijd steeg het waterpeil in de Waal fors. Het stukje kade waar de schippers hun auto’s laden en ontladen was al deels onder water verdwenen. Altijd een moment om eens heerlijk over het eiland van Veur-Lent te wandelen of over de Waalkade.
Op 18-12-2017 werd aan de Waalkade 10.40 meter boven NAP bereikt. Inmiddels is de waterstand alweer gezakt tot 8.60 meter (28-12-2017).
Overigens wordt pas bij 10.70 meter door Rijkswaterstaat gesproken over een verhoogde waterstand, over hoogwater bij 12.25 meter en extreem hoog water bij 13.30 meter…

8 januari 2018

Een drukke zondag met dagjesmensen aan de kade en op Veur-Lent. Het waterpeil is inmiddels gestegen tot 11.50 meter.

hoogwater op 08-01-2018
10 januari 2018

Het hoogste punt werd vandaag bereikt: 11.90 meter. Uiteindelijk toch maar de 36-ste plaats in de ranglijst van hoogwaterstanden sinds 1901.