Inrichting voorterrein Kraanstraat

De laatste inrichtingswerkzaamheden worden nu uitgevoerd. Zo is het werk aan het laatste deel van de kademuur aangevangen. Ook het terrein aan de Kraanstraat, voor restaurant Loetje, wordt nu onder handen genomen. Dat moet ook wel, want Loetje gaat op 6 juli aanstaande open.

Enkele maanden geleden mocht een kleine delegatie van de VVE besturen komen kijken naar het inrichtingsplan bij Ontwikkelingsbedrijf Waalfront,  verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling. Enige inspraak was wel mogelijk, maar helaas mocht het plan niet openbaar worden gemaakt. Blijkbaar is men bang dat iedereen er dan zijn zegje over wil doen…

Hoe dan ook, er komen twee groencirkels met wat struiken en bomen, omgeven door zitbanken. De lage dijk die er nu al is parallel aan de Voorstadslaan blijft bestaan in verband met hoogwaterkering. Hierin wordt een trap geplaatst om het hoogteverschil met het trottoir aan de Voorstadslaan te overbruggen. Naar de Waalhaven toe komt een hellingbaan, aansluitend op de hellingbaan die er nu al is. Om de hoek richting Café Blommers komt een trap naar de lage kade. Verder komen er fietsenklemmen om de fietsenmassa voor de Hezelpoort gebouwen te laten afnemen. Of dat genoeg is moet nog blijken, veel bezoekers van Loetje zullen ongetwijfeld ook met de fiets komen.