Metingen geluid en luchtkwaliteit vanaf De Lunet

Enkele weken geleden meldden wij dat de gemeente actief reageerde op klachten over het toegenomen geluid op het spoor. Een toegestuurde video vond de gemeente voldoende aanleiding om serieus met de klachten om te gaan.

Op 29 oktober was er een bijeenkomst met het Bureau Leefomgevingskwaliteit Nijmegen, waarbij een aantal bestuursleden van de VvE’s Lunet en Dock gebouwen aanwezig waren.
Prorail heeft inmiddels geluidsmetingen uitgevoerd, maar helaas laten de resultaten ervan nog even op zich wachten. Om zelf meer gegevens te verzamelen is nu door de gemeente een omgevingssensor beschikbaar gesteld en intussen geïnstalleerd op gebouw De Lunet. Dit is hetzelfde type sensor wat ook op verschillende plekken langs de Waalkade ons leefmilieu besnuffelt.
Naast geluid wordt ook o.a. ook CO2, NO2 en fijnstof gemeten. Over een aantal weken volgt er opnieuw overleg met de gemeente over de resultaten. Wij houden u op de hoogte.

Meetgegevens bekijken

Bent u geinteresseerd in de meetgegevens? Kijk HIER voor een momentopname die elke 10 seconden wordt genomen.  Wilt u historie bekijken? Klik dan op History, kies in het linker venster Days een datum en dan in het rechtervenster Properties een meetwaarde.  Geluid vindt u bij Total Audio . U kunt inzoomen op de grafiek door het gewenste tijdsinterval met de muis te selecteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier + elf =