Protest heeft geholpen: bestrating gereed

Het kan snel gaan: op 11 april meldden we nog dat twee bewoners uit verschillende gebouwen onafhankelijk van elkaar bezwaar hadden gemaakt bij Van Gelder over de ondoorgrondelijke planning die er toe leidde dat op twee hinderlijke plekken de bestrating al geruime tijd open lag zonder dat er nog werkzaamheden werden uitgevoerd. Dat hielp, de volgende dag werd het werk hervat en nog geen twee weken later, op 25 april, was alles netjes afgerond!

Intussen wordt weer gewerkt aan de bestrating bij gebouw Hezelpoort en voor toekomstig restaurant Loetje.