Riolering verstopt op Koningsdag, bergingen beginnen nat te worden

Rond het middaguur op Koningsdag komen de eerste meldingen binnen over lekkages aan leidingen in diverse bergingen. Het stinkt flink, dus via REBO wordt een rioleringsbedrijf ingeschakeld. Die constateert dat de riolering verstopt is. Aan het einde van de middag komt een rioolontstoppingsbedrijf poolshoogte nemen. Ter hoogte van toekomstig restaurant Loetje blijkt de afwatering naar het grote riool in de Voorstadslaan geheel geblokkeerd te zijn. Snel handelen is nu geboden: alle ruim 500 appartementen produceren voortdurend afvalwater dat steeds hoger in de afvoerleidingen in de gebouwen komt te staan en de druk in de leidingen op de onderste verdiepingen (te beginnen op nivo -1) zo hoog laat oplopen dat een gescheurde leiding alle rioolwater op een verdieping kan lozen.

Gelukkig is de DAR snel aanwezig met een pompwagen. Na zo’n 40 m3 afvalwater te hebben weggepompt wordt rond 23.00u duidelijk dat een klep die bedoeld is voor noodsituaties bij hoogwater het gehele riool afsluit. De klep wordt opengezet en binnen een mum van tijd is het gehele riool weer leeg. Pffff.

Het nakaarten over de oorzaak zal nog wel even duren. Een dag eerder zijn er werkzaamheden precies op deze plek uitgevoerd: voor toekomstig restaurant Loetje zijn vetscheidingsputten geplaatst en aangesloten op het riool. Heeft iemand vergeten de klep weer open te zetten? Of was er sprake van een storing in de elektrische aansturing van de klep? Eerder in de week werd er bij graafwerkzaamheden een grondkabel beschadigd.

Heeft u schade? meld het bij REBO (kopers) of verhuurder (huurders).