Voortgang werkgroep Inrichting Openbare Ruimte Handelskade

De werkgroep Inrichting Openbare Ruimte Handelskade, bestaande uit bewoners van de diverse gebouwen en eigenaren van commerciƫle ruimten heeft op regelmatige basis overleg met de gemeente over de inrichting van de wijk. Onlangs was er weer een bijeenkomst waarin het volgende is besproken:

  • De ondergrondse vuilcontainers op de hoek Dokstraat-Kaapstander worden (eindelijk) verplaatst naar de spoordijk aan de overzijde
  • DAR werkt aan een plan voor afvalbakken, daar wordt de Handelskade in meegenomen
  • DAR heeft het onderhoud van de wijk inmiddels opgenomen in het regulier onderhoudsplan
  • NS-Prorail is gevraagd de spoordijk tweemaal per jaar te onderhouden
  • Voor de chaos rond de papierinzameling wordt gezamenlijk nagedacht over een oplossing
  • De gemeente plaatst extra fietsklemmen onder de spoorbrug
  • Om rijden over de stoep bij de hoge drempel in de Dokstraat te voorkomen is een aanvraag gedaan voor een grote steen
  • De klappaaltjes op de Kaapstander en de Kraanstraat komen onder beheer van de huismeester
  • De verkeerssituatie op de inrit naar de wijk vanaf de Voorstadslaan blijft gevaarlijk, er wordt contact gezocht met de wijkraad Waterkwartier om vervolgens gezamenlijk in overleg te treden met de verkeersdeskundige van de gemeente

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × vier =